Lovecká lukostreľba v minulosti a dnes

Lov lukom sa datuje naspäť až do doby kamennej a počas histórie sa vyskytoval v mnohých častiach svete v rámci Európy, Ázie a Severnej Ameriky.

História moderného lovu lukom

Luk lukom sa datuje naspäť až do doby kamennej a počas histórie sa vyskytoval v mnohých častiach svete v rámci Európy, Ázie a Severnej Ameriky.

Pôvodní Američania boli veľmi zručnými lovcami, aj keď ich luky a šípy boli častokrát nedokonalé. Túto nevýhodu však dokázali prekonať majstrovskou zručnosťou a schopnosťou priplížiť sa k lovenej zveri na malú vzdialenosť. Táto schopnosť zostáva aj dnes základom loveckej lukostreľby.

Prisťahovalci do Severnej Ameriky postupne spojili európske lukostrelecké techniky a technológie s technikami pôvodných amerických obyvateľov.

Prvý lukostrelecký klub, známy ako United Bowman of Philadelphia, bol založený v roku 1828.

Publikácie bowhunterov Willa a Maurice Thompsonovcov pomohli spopularizovať loveckú lukostreľbu v 60tych a 70tych rokoch devätnásteho storočia.

V roku 1878 Maurice Thompson vydal knihu The Witchery of Archery (Mágia lukostreľby), ktorá inšpirovala veľa ďalších ľudí, aby sa chopili luku a šípu.

V roku 1879 novovzniknutá organizácia National Archery Assotiation (NAA - Národná Lukostrelecká Asociácia), zorganizovala turnaj sponzorovaný americkou vládou. 

Vývoj moderného lovu lukom

Dr. Saxton Pope a Arthur Young sú väčšinou označovaní za otcov loveckej lukostreľby.

Začiatkom dvadsiateho storočia Dr. Pope zachránil a vyliečil Ishiho, posledného z kmeňa Yana v Kalifonii. Ishi Popa a Younga neskôr očaril svojimi loveckými schopnosťami. Ukázal im ako si vyrába výstroj a ako sa prikráda k lovenej zveri. Pope a Young sa ním nechali viesť a lukmi ulovili množstvo veľkej aj malej zveri.

V roku 1923 Pope vydal knihu Hunting with the Bow and Arrow (Lov lukom a šípom), ktorá motivovala veľa Američanov k lovu lukom.

V štyridsiatych rokoch dvadsiateho storočia Dug Easton začal vyrábať kvalitné hliníkové šípy. Počas päťdesiatych rokov showman a skúsený lukostrelec Howard Hill spopularizoval lov lukom názornými ukážkami, filmovou produkciou a cestou do Afriky, kde ulovil množstvo rozmanitých druhov zveri. Hill sa neustále zlepšoval v lukostreľbe a používal silné Longbow (Tradičný dlhý luk) s náťahovou silou viac ako 100 libier. Davy udivoval predvádzaním streľby na dlhú vzdialenosť a v netradičných uhloch.
Od neskorých päťdesiatych rokov až po sedemdesiate roky Fred Bear, Ben Pearson a Earl Hoyt výrazne posunuli vývoj loveckých lukov a výstroja. Vzdelávacie programy založené na ich technikách, vrátane napínavo sfilmovaných poľovačiek, ešte väčšmi spopularizovali loveckú lukostreľbu. Najdôležitejším krokom však bolo, že ich luky a výstroj boli vyrábané a predávané za prijateľné ceny.

Dôležitým technologickým pokrokom v tomto období bol vynález tzv. Compoud bow (kladkového luku). Holles Willbur Allen si v roku 1966 nechal patentovať patent s názvom „Archery Bow with Draw Force Multiplying Attachements“ (Luk s príslušenstvom znásobujúcim náťahovú silu). Allen poslal jeden z prvých prototypov svojho kladkového luku Tomovi Jenningsovi, kalifornskému výrobcovi lukov, a spolu sa stali prvými výrobcami kladkových lukov. Onedlho na to Olympus a Carroll, ako aj mnohí ďalší výrobcovia loveckých lukov začali s výrobou kladkových lukov.

Firmy nesúce mená týchto priekopníkov loveckej lukostreľby, ako Hoyt, Bear, Pearson, alebo Easton, patria aj dnes k špičke na trhu lukov a lukostreleckého príslušenstva. Pope & Young je dodnes v Amerike jednou z najväčších organizácií zameraných na ochranu zveri ako aj zodpovedný lov s krédom „Ensuring bowhunting for future generations by preserving and promoting its heritage and values“ (Zabezpečujeme, aby aj ďalšie generácie mali možnosť loviť lukom zachovávaním a podporovaním jeho odkazu a hodnôt).