I.B.E.P.

Slovenské združenie loveckej lukostreľby je jedinou organizáciou na Slovensku oprávnenou organizovať kurzy lovu lukom (bowhunting) podľa medzinárodných štandardov I.B.E.P (International Bowhunter Education Program). Vďaka úzkej spolupráci s EBF (European Bowhunting Federation) a NBEF (National Bowhunter Education Foundation), vysokej kvality obsahu teoretickej aj praktickej výučby, kvalifikovaným, v zahraničí vyškoleným, inštruktorom s mnohými praktickými skúsenosťami z poľovania na Slovensku aj v zahraničí, je kurz podľa štandardov I.B.E.P. obrovským prínosom pre každého absolventa a je jediný, ktorý je platný v krajinách ktoré vyžadujú špecializované vzdelanie na poľovanie lukom.

Tento kurz nevyžaduje žiadnu predchádzajúcu teoretickú prípravu z loveckej lukostreľby, avšak účastník by mal byť pred začiatkom kurzu natrénovaný zasiahnuť kruh s priemerom cca 12cm na vzdialenosť 20m, pri použití poľovníckej výzbroje (šípu opatreného pevným loveckým hrotom).

Najbližší termín konania: máj 2017 

Miesto konania kurzu: Obec Kočovce, GPS: 48.7438349, 17.8869433

Prihláška: TU

Scan prihlášky zasielať na: info@bowhunting.sk , originál prihlášky je potrebné priniesť na kurz!

Teoretická časť

Začiatok: Sobota o 9:00

Témy:

- Úvod do loveckej lukostreľby

- Bezpečný a zodpovedný lov lukom

- Výzbroj a výstroj

- Príprava poľovníka a technika streľby

- Spôsoby poľovania a lovecké metódy

- Špecifiká poľovania s lukom (umiestnenie zásahu, účinok loveckého hrotu, dohľadávanie, porovanie s guľovými zbraňami) 

Na záver nasleduje skúška z prebratých tém teoretickej časťi formou písomného testu pozostávajúceho zo 42 otázok s poskytnutými odpoveďami na výber (multiple-choice). Pre úspešné zloženie teoretickej skúšky potrebuje účastník správne odpovedať na minimálne 37 otázok.

Koniec: oficiálna časť cca 19:00, pokračovanie vo voľnej diskusí - bez obmedzenia

Praktická časť

Začiatok: Nedeľa o 9:00

Skúška z praktickej streľby: Túto je potrebné absolvovať s poľovníckou výbavou (šípy opatrené loveckými hrotmi)

Strieľa sa na 6 terčov kde jediným správnym a uznaným zásahom je zásah na komoru. Streľba prebieha v simulovaných poľovníckych podmienkach na vzdialenosť 15 až 20 metrov. Minimálne 5 zo 6 zásahov musí ležať vo vyznačených zónach komory aby účastník uspel. Miesto správneho zásahu nie je totožné s bežne používaným na 3-D terčoch, ale je závislé a vyznačené podľa konkrétnej situácie a uhla streľby. Použitie ďalekohľadu je povolené. Je zakázané používať diaľkomer a šošovky v mieridlách.

1. Výbava

- Šíp určený na poľovanie opatrený loveckým hrotom s pevnými čepeľami, minimálne dvojbritový, minimálny priemer čepelí 25mm

- Minimálna energia šípu 40 Joulov

- Minimálna náťahová sila luku 50 Libier ( 222,411 Newtonov)

- Skúška prebehne za každého počasia a treba byť adekvátne pripravený

- Je povolené použitie ďalekohľadu (bez zabudovaného diaľkomeru)

- Nie je povolené použitie diaľkomeru

- Nie je povolené použitie šošoviek v zameriavači alebo v priezore

2. Strelec

- Výstroj by mala byť čo najlepšie doladená

- Treba mať istotu presného zásahu na 15 až 25 metrov (kruh s priemerom cca 12cm) za použitia loveckej výstroje. Bezpodmienečne treba pred kurzom trénovať streľbu s loveckými hrotmi!

- Je potrebné trénovať streľbu z kopca

- Každý účastník kurzu dostane v prípade potreby možnosť opakovania praktickej streľby. Viac ako jedno opakovanie však nie je možné.

3. Bezpečnosť

- Počas celého trvania kurzu, počas trénovania aj samotnej skúšky, musia byť šípy opatrené loveckými hrotmi chránené v na to určenom držiaku šípov alebo púzdre. Voľné nosenie šípov s loveckými hroty je z bezpečnostných dôvodov prísne zakázané!

Inštruktori: Juraj Buchta a Jozef Trizma

Cena kurzu: 195 EUR

110 EUR - kurz vrátane podkladov a skúšky

70 EUR - členstvo v SBA po dobu 2 rokov

15 EUR - použitie parkúru

Tí, ktorí kurz opakujú platia 15 EUR - použitie parkúru a 15 - EUR poplatok za opakované zúčastnenie sa kurzu

Aktívni členovia (vlastniaci poľovnícky lístok) po úspešnom absolvovaní kurzu získajú certifikát a licenciu SBA o vykonaní skúšky.

Pasívni členovia (bez poľovného lístka) po úspešnom absolvovaní kurzu získajú certifikát o vykonaní skúšky.

Prihlášky zasielať na: info@bowhunting.sk

Kurz je organizovaný pri minimálnom počte 6 účastníkov a maximum je 10 účastníkov.

Záujemcovia majú možnosť ubytovania v Novom Meste nad Váhom alebo priamo v Kočovciach.

Záujemca je pevne príhlásený na kurz až po uhradení ceny kurzu na účet SBA.

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.,
Bratislava, Slovenská republika,
č.ú.: 0634667464/0900,
IBAN: SK0809000000000634667464,
BIC/SWIFT: GIBASKBX,
Majiteľ účtu: Slovenské združenie loveckej lukostreľby