O nás > SBA

Slovenské združenie loveckej lukostreľby

Poľovanie lukom a šípom sprevádza ľudstvo tisícky rokov a patrí k najstarším poľovníckym technikám.

Aj vďaka pokroku v oblasti výzbroje a výstroje dnešná lovecká lukostreľba spája tradičné poľovnícke metódy s modernou poľovačkou.

Nedávne zmeny v slovenskej legislatíve po dlhej dobe umožnili legálne poľovanie lukom aj na Slovensku. Slovensko tak vykročilo cestou ostatných európskych krajín akými sú napríklad Dánsko, Fínsko, Francúzsko alebo Maďarsko, v ktorých je poľovanie lukom možné v oborách alebo aj vo voľnej prírode.

Ak poľovník pristupuje k tomuto spôsobu lovu zodpovedne, tak sa lov lukom stáva etickou a zároveň veľmi účinnou metódou lovu zveri.

Slovenské združenie loveckej lukostreľby (SBA) je neziskovou organizáciou zameranou na rozvoj, propagáciu a vzdelávanie v oblasti loveckej lukostreľby (bowhuntingu) na Slovensku, združujúcou členov, ktorí sa o loveckú lukostreľbu zaujímajú alebo ju aktívne praktizujú.

Pri dosahovaní svojich cieľov SBA spolupracuje s domácimi a zahraničnými subjektmi pôsobiacimi v oblasti poľovníctva a lukostreľby, a to najmä s poľovnými zväzmi a združeniami, medzinárodnými organizáciami, ako aj ďalšími organizáciami, podnikateľmi a jednotlivcami.

SBA na medzinárodnej úrovni úzko spolupracuje so 17timi národnými bowhuntingovými organizáciami z jednotlivých európskych štátov združených v rámci medzinárodnej organizácie EUROPEAN BOWHUNTING FEDERATION (EBF), ktorej členom je od roku 2010.

V budúcnosti plánujeme rozvinúť spoluprácu s medzinárodnou organizáciou C.I.C. International Council for Game and Wildlife Conservation (Medzinárodným výborom pre zachovanie divo žijúcej zveri), pôsobiacej vo viac ako osemdesiatich krajinách, ktorá založila pracovnú skupinu na podporu loveckej lukostreľby a iných tradičných metód poľovníctva v Európe.

Okrem medzinárodnej spolupráce považujeme za ťažiskovú našu činnosť v oblasti vzdelávania a poskytovania informácii o loveckej lukostreľbe. SBA je jedinou slovenskou organizáciou oprávnenou organizovať pravidelné odborné kurzy v oblasti loveckej lukostreľby vedené v súlade so stanovami EBF.

V neposlednom rade je naším dlhodobým cieľom dosiahnutie toho, aby lov lukom na Slovensku prekročil hranice zverníc a bol umožnený aj vo voľnej prírode.

Tešíme sa na budúcu spoluprácu.
Slovenské združenie loveckej lukostreľby