Kontakt - Slovenské združenie loveckej lukostreľby

Štefánikova 203,
956 31 Krušovce,
Slovenská republika
E-mail: info@bowhunting.sk

IČO: 42 201 411
DIČ: 202 303 6554

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.,
Bratislava, Slovenská republika,
č.ú.: 0634667464/0900,
IBAN: SK0809000000000634667464,
BIC/SWIFT: GIBASKBX,
Majiteľ účtu: Slovenské združenie loveckej lukostreľby