Predsedníctvo

Ing. Jozef Trizma - predseda združenia

Manažér. Pracovné prestávky trávi na strelnici, dovolenky na poľovačke.

V rámci predsedníctva sa venuje najmä rozvíjaniu zahraničnej spolupráce.

Lukostreľba bola pre neho ďalšou loveckou výzvou, ktorú s radosťou prijal.

 

Mgr. Juraj Buchta - podpredseda združenia

Marketingový konzultant. Relaxuje v prírode, najčastejšie s puškou, lukom alebo udicou v ruke.

V rámci predsedníctva sa venuje najmä propagácii loveckej lukostreľby a jej vnímania verejnosťou.

Prvý skutočný kontakt s loveckou lukostreľbou zažil v mladosti počas pobytu v Kanade. Táto lovecká technika ho oslovila natoľko, že sa lov lukom stal prirodzeným krokom v jeho poľovníckom napredovaní.

 

Mgr. Juraj Lelák

Právnik. Energiu do práce získava pri dobrom jedle, cestovaní s fotoaparátom v ruke a rockovej hudbe.

V rámci predsedníctva sa venuje najmä administratívnej a právnej agende.

K lukostreľbe sa dostal vďaka kamarátom, s ktorými neskôr založil SBA.

 

Ing. Helena Trizmová

Zahraničný obchod. Vo voľnom čase vychováva ďalšiu generáciu bowhunterov.

V rámci predsedníctva sa venuje najmä ekonomickým otázkam.

K lukostreľbe sa dostala vďaka manželovi.