10 krokov K SPRÁVNEJ TECHNIKE STREľBY

Dodržiavaním týchto jednoduchých krokov zlepšíte Vašu techniku streľby.

Krok 1 Založenie šípu:
 • Poloha luku: opretý o stehno, aby sa minimalizovali pohyby
 • Oči zamerané na cieľ: počas zakladania šípu pohľad nespúšťať z cieľu
 • Odporúčame trénovať založenie šípu "intuitívne" bez toho, aby bolo potrebné pri zakladaní šípu sledovať bod založenia šípu.
Krok 2 Postoj:
 • Postoj strelca: ramenom ruky, v ktorej držíte luk smerom k cieľu, agresívny postoj, mierny predklon
 • Poloha nôh: chodidlá vodorovne
 • Poloha bedier: v jednej línii s cieľom, bedrá neotáčať k cieľu!
 • Poloha ramien: v jednej línii s cieľom, ramená neotáčať k cieľu!
 • Poloha hlavy: otočená k cieľu, jemne vztýčená a bez predklonu!
Krok 3 Poloha RUKY:
 • Ruka na luku:
 • Tlakový bod: lokalizujte a zachovajte nemenný
 • Stredová línia: lokalizujte stredovú líniu na rukoväti luku
 • Uvoľnite ruku na luku: ruka luk nezviera, len stabilizuje
 • Odporúčame používať remienok
 • Ruka s mechanickým spúšťačom:
 • Hlavnou výhodou mechanického spúšťača by malo byť zabránenie "očakávanému výstrelu".
 • Zosilniť tlak na spúšť, spúšť však "nedotlačiť"!
 • Uvoľnené svalstvo rúk v oblasti predlaktia
Krok 4 Rozhodnutie:
 • Zvoľte cieľový bod: nepozerajte sa na cieľ ako celok
 • Určite vzdialenosť: pokiaľ ste vzdialenosť nemerali pred náprahom, ale len odhadli, nespochybňujte svoj odhad
 • Vizualizujte si cieľový obraz
Krok 5 Dýchanie:
 • Upokojujúce dýchanie: pred napnutím luku sa zhlboka nadýchnite a úplne vydýchnite
 • Dýchanie počas streľby: pri zdvihnutí luku sa zhlboka nadýchnite a napnite luk a počas ukotvenia vydýchnite. Pri mierení sa zhlboka nadýchnite, tak aby sa vytvoril potrebný tlak v dýchacích cestách. Potom dych zadržte a vystreľte.
Krok 6 Náťah:
 • Chrbtové svalstvo: Pri náťahu zapojte veľké chrbtové svaly
 • Ramená: spustite dolu, línia ramien je približne rovnobežná s líniou hrotu a tetivy
 • Lakeť a ruka na luku: fixované a otočené smerom von
 • Vyrovnanie: priama línia vedúca lakťom, predlaktím, cez mechanický spúšťač až k hrotu šípu!
 • Uvoľnené svalstvo: od náťahu po ideálny výstrel môže uplynúť dlhší čas, preto odporúčame svalstvo radšej uvoľniť, pri zachovaní správnej polohy
Krok 7 Ukotvenie:
 • Ukotvenie po spúšť: napnite tetivu do polohy, v ktorej máte najväčšiu silu a zadefinujte si body ukotvenia!
 • Referenčné body: určite si referenčné body, ktoré Vám umožnia identické ukotvenie od strely k strele (napr. ťahajúca ruka za čeľustnou kosťou, tetiva na špičke nosa, a pod.)
Krok 8 MIERENIE:
 • Myšlienkový proces: v duchu si premietnite nasledovný postup: určenie vzdialenosti - namierenie - napnutie luku - dotiahnutie tetivy - ideálne zacielenie - vypustenie - zásah
 • Centrovanie cieľového bodu: ak sa zameriavač odkloní od cieľového bodu, musí sa vždy vrátiť do požadovanej polohy (u väčšiny strelcov formou koncentrických kruhových pohybov)
Krok 9 VYPUSTENIE:
 • Presný moment výstrelu by mal byť pre strelca prekvapivý
 • Postupne pomaly zvyšujte tlak na spúšťač, až dôjde k plynulému uvoľneniu tetivy a vypusteniu šípu
Krok 10 VYPREVÁDZANIE:
 • Mierte zameriavačom na cieľ aj po vypustení výstrelu, až kým šíp nenarazí na cieľ
 • Nesledujte šíp samotný: Všimnite si, že pokiaľ budete očami sledovať šíp a nie cieľ, neuvidíte správne zásah.
  • Streľbu vždy ukončite s rovnakou referenciou. Pokiaľ budete strieľať z uvoľneného postoja je po výstrele ideálny uvoľnený kontakt náťahovej ruky s ramenom.