2 % z daní

Vážení priatelia loveckej lukostreľby,

SBA je ako nezisková organizácia registrované v zozname prijímateľov 2 % z daní pod číslom 3753.

Pokiaľ teda máte možnosť podporiť našu činnosť aj touto formou, požiadajte prosím svojho zamestnávateľa, alebo účtovníka, aby do Vášho daňového priznania uviedol v časti Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov ako prijímateľa

  

prijímateľ: Slovenské združenie loveckej lukostreľby

právna forma: občianske združenie

sídlo: Štefánikova 203, 956 31 Krušovce, Slovenská republika
IČO/SID: 42 201 411

Vzory pre vyplnenie jednotlivých tlačív daňových priznaní a vyhlásenia daňovníka nájdete po kliknutí na názov dokumentu.

  

Získané prostriedky použijeme najmä na organizáciu vzdelávacích podujatí, k rozvoju poľovania lukom na Slovensku a k osvete.

 

Za Vašu podporu vopred ďakujeme.

 

S pozdravom

Predsedníctvo SBA