2 % z daní

 Vážení priatelia loveckej lukostreľby,

SBA je ako nezisková organizácia registrované v zozname prijímateľov 2 % z daní pod číslom 4521.
 
Pokiaľ teda máte možnosť podporiť našu činnosť aj touto formou, požiadajte prosím svojho zamestnávateľa, alebo účtovníka, aby do Vášho daňového priznania uviedol v časti Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov ako prijímateľa
  
prijímateľ: Slovenské združenie loveckej lukostreľby
právna forma: občianske združenie
sídlo: Štefánikova 203, 956 31 Krušovce, Slovenská republika
IČO/SID: 42 201 411
 
Vzory pre vyplnenie jednotlivých tlačív daňových priznaní nájdete po kliknutí na názov dokumentu.
  
Získané prostriedky použijeme najmä na organizáciu vzdelávacích podujatí, k rozvoju poľovania lukom na Slovensku a k osvete.
 
Za Vašu podporu vopred ďakujeme.
 
S pozdravom
Predsedníctvo SBA