EBF sa stalo členom FACE

European Bowhunting Federation sa stala členom FACE (The European Federation of Associations for Hunting and Conservation)

European Bowhunting Federation (EBF – www.europeanbowhunting.org) sa v piatok 5. septembra 2014 stala pridruženým členom FACE (www.face.eu). Ako povedal prezident EBF Anders Gejer, je to zavŕšenie niekoľkoročného úsilia a snahy o zviditeľnenie loveckej lukostreľby ako regulárnej poľovníckej metódy v Európe. EBF združuje 28 národných organizácií loveckej lukostreľby, ktoré budú mať možnosť zúčastňovať sa na diskusiách zameraných na tvorbu poľovníckej legislatívy EÚ. EBF je zároveň schopné poskytnúť ľubovoľnej členskej národnej organizácii, ako aj samotnému FACE pravdivé fakty súvisiace s používaním luku a šípov ako efektívneho nástroja v manažmente divo žijúcej zveri. Slovensko v EBF zastupuje národná organizácia SBA (Slovenské združenie loveckej lukostreľby).