Lukostrelci v Piešťanoch

Slovenské združenie loveckej lukostreľby (SBA), ktoré v Slovenskej poľovníckej komore zastupuje poľovníkov loviacich lukom a na nadnárodnej úrovni Slovensko v European Bowhunting Federation (EBF), usporiadalo 5. a 6. apríla generálne zasadnutie EBF.

Do Piešťan pricestovalo 25 delegátov zo sedemnástich európskych krajín. Štáty, ktoré nemohli vyslať svojich zástupcov, poslali krátky report. Počas dvoch dní sa diskutovalo najmä o situácii v love lukom v jednotlivých krajinách, o plánoch a predpokladanom vývoji v budúcnosti. Príjemnou novinkou bolo, že minulý rok povolilo lov lukom aj Estónsko a zaviedlo potrebné vzdelávanie. Veľmi pozitívne vyzerá vývoj vo Švajčiarsku a Veľkej Británii. Na základe výnimky Grónsko naďalej umožňuje lov lukom aj na veľkú zver vrátane pižmoňa. Ďalšou významnou témou bolo členstvo EBF vo FACE (The European Federation of Associations for Hunting & Conservation). Situácia je veľmi nádejná, konečné rozhodnutie o prijatí padne na zasadnutí FACE v septembri 2014. Pre loveckú lukostreľbu v Európe by to bol jeden z najvýznamnejších krokov a podľa vyjadrenia predstaviteľov FACE je potrebné propagovať tento ušľachtilý spôsob lovu najmä medzi nepoľovníckou verejnosťou. Účastníci sa oboznámili aj so španielskym projektom: v urbanizovaných častiach Madridu sú na kontrolu stavov a minimalizáciu škôd spôsobených diviačou zverou využívaní výhradne miestni lukostrelci s vysokou disciplínou. Tento úspešný program je príkladom a motiváciou na širšie uplatnenie v rámci európskych metropol. Nemenej zaujímavými témami boli štúdia o zníženej hladine stresových hormónov v divine ulovenej lukom, nová, menej striktná legislatíva vo Francúzsku, správa o poľovaní v Grónsku, pričlenenie Turecka do EBF a ďalšie... Pred zasadnutím aj po jeho skončení mohli delegáti, ktorí o to prejavili záujem, okúsiť lov na Slovensku. Poľovačka lukom na lanštiaky a muflóny vo veľkej zvernici s extrémne členitým terénom je náročná sama o sebe. Napriek netradične teplému počasiu sa však viac ako vydarila a všetci účastníci ulovili najmenej po jednom kuse zveri. Domov odchádzali plní zážitkov a s jedinou myšlienkou: čím skôr sa k nám vrátiť a vychutnať si možnosť lovu celej palety druhov zveri, ktoré Slovensko ponúka. Na rozdiel od mnohých iných (aj niektorých okolitých) krajín, je u nás lov lukom legálny.