EBF GA 2016

Tohtoročne zasadnutie European Bowhunting Federation sa konalo neďaleko Mníchova a zúčastnili sa ho traja naši zástupcovia.

 Okrem klasických a organizačných tém sa rozoberali aj novinky z jednotlivých členských štátov. Veľkou a pozitívnou zmenou je legalizácia lovu lukom vo Flámsku v Belgicku. Tento krok jasne naznačuje tendenciu k lepšej akceptácii lovu lukom ako plnohodnotnej poľovníckej metódy a zvyšújúci sa záujem o tento spôsob lovu.