Ďalší úspešný kurz loveckej lukostreľby

V septembri sa konal kurz loveckej lukostreľby podľa medzinárodných štandardov IBEP na východe Slovenska.

Kurz prebiehal v krásne zariadenej poľovníckej chate ktorú zabezpečil jeden z účastníkov a patrí mu za to ešte raz poďakovanie. Podmienky na prezentácie k teoretickej časti boli výborné ako aj  vonkajšie prostredie ktoré umožňovalo mnoho praktických ukážok ako aj streleckú prípravu. Po prvom dni teoretickej prípravy a absolvovaní písomného testu sa druhý deň konal strelecký test. Je nám potešením skonštatovať, že toto bola jedna z najlepšie strelecky a výstrojovo pripravených skupín. Svedčí o tom aj výsledok tohto kurzu, úspešne ho totiž absolvovali všetci, ktorí sa zúčastnili. Najbližši kurz loveckej lukostreľby je naplánovaný na máj nasledujúceho roka. Presný termín bude zverejnený na našich stránkach v sekcii I.B.E.P..