2% z daní

Vážení priatelia loveckej lukostreľby, SBA je ako nezisková organizácia registrované v zozname prijímateľov 2 % z daní.

Pokiaľ teda máte možnosť podporiť našu činnosť aj touto formou, požiadajte prosím svojho zamestnávateľa, alebo účtovníka, aby do Vášho daňového priznania uviedol v časti Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov ako prijímateľa

  
prijímateľ: Slovenské združenie loveckej lukostreľby
právna forma: občianske združenie
sídlo: Štefánikova 203, 956 31 Krušovce, Slovenská republika 
IČO/SID: 42 201 411
 
Získané prostriedky použijeme najmä na organizáciu vzdelávacích podujatí, k rozvoju poľovania lukom na Slovensku a k osvete.
 
Za Vašu podporu vopred ďakujeme.
 
S pozdravom
Predsedníctvo SBA