Certifikát I.B.E.P (International Bowhunter Educational Program - Medzinárodný Vzdelávací Program Loveckej Lukostreľby)

Prvý októbrový víkend 2010 sa dvaja s členov predsedníctva SBA zúčastnili kurzu organizovaného Österreichischer Bogenjäger Verein (Rakúskeho združenia loveckej lukostreľby) v Rakúskom Raach an Hochgebirge.

Prvý októbrový víkend 2010 sa dvaja z členov predsedníctva SBA zúčastnili kurzu organizovaného Österreichischer Bogenjäger Verein (Rakúskeho združenia loveckej lukostreľby) v Rakúskom Raach an Hochgebirge.

Kurz sa skladal z teoretickej a praktickej časti, ktoré končili zložením písomnej skúšky a skúšky zo streľby na 3D terče v simulovaných loveckých podmienkach.

Keďže všetci účastníci kurzu boli skúsení poľovníci z absolvovanými poľovníckymi skúškami, bol kurz zameraný najmä na špecifické aspekty loveckej lukostreľby. Prednášky boli venované histórii lovu lukom, výstroji a výzbroji, rôznym loveckým technikám, umiestňovaniu zásahu, ako aj iným dôležitým detailom a špecifikám lovu lukom oproti klasickému lovu guľovými zbraňami. Teoretická časť bola obohatená o názorné ukážky stavby posedov, upevňovania prenosných posedov v teréne, stavania a umiestňovania loveckých úkrytov a iných maskovacích techník.

Počas prestávok medzi teoretickými prednáškami si účastníci vymieňali skúsenosti pri streľbe na strelnici, kde skúsení inštruktori dávali účastníkom cenné rady na zlepšenie streľby.

Seminár bol zakončený písomným testom zameraným na dôležité aspekty loveckej lukostreľby.

Večer sa tiež niesol v znamení lukostreľby, kde si účastníci a inštruktori v uvoľnenej atmosfére vymieňali zážitky a poznatky z poľovačiek v Európe alebo iných krajinách.

Druhý deň účastníci absolvovali praktickú skúšku pozostávajúcu zo streľby v simulovaných loveckých podmienkach na 3D terče s vyznačenou oblasťou smrteľného (bodovaného) zásahu. Účastníci strieľali v lese na neznámu vzdialenosť, v rôznych podmienkach a z rôznych uhlov s použitím pevných loveckých hrotov.

Spomedzi desiatich účastníkov sa zástupcovia SBA umiestnili na prvom mieste s plným počtom bodov z teoretickej aj praktickej časti a druhom mieste so stratou jedného bodu z praktickej časti.

Fotografie z kurzu môžete nájsť v rovnomennej galérii.