Nadviazanie užšej medzinárodnej spolupráce so SABA

Počas návštevy Juhoafrickej Republiky v marci 2011 sa jeden z členov predsedníctva SBA stretol s predsedom SABA (South African Bowhunters’ Association – Združenie lovcov lukom Juhoafrickej Republiky) JC Bothom, ktorý sa v rámci SABA venuje okrem iného aj medzinárodnej spolupráci SABA s ďalšími organizáciami pôsobiacimi v oblasti loveckej lukostreľby.

Počas návštevy Juhoafrickej Republiky v marci 2011 sa jeden z členov predsedníctva SBA stretol s predsedom SABA (South African Bowhunters’ Association – Združenie lovcov lukom Juhoafrickej Republiky) JC Bothom, ktorý sa v rámci SABA venuje okrem iného aj medzinárodnej spolupráci SABA s ďalšími organizáciami pôsobiacimi v oblasti loveckej lukostreľby.

JC Botha je dlhoročným lukostrelcom s rozsiahlymi skúsenosťami z lovu africkej zveri, je uznávaným odborníkom v oblasti loveckej lukostreľby a aktívnym prispievateľom mnohých lukostreleckých periodík, ako napríklad Africa’s Bowhunter .

Na základe dohodnutej spolupráce majú naši členovia možnosť zúčastniť sa aktivít organizovaných SABA, získať nové informácie, praktické rady a skúsenosti s lovom africkej zveri priamo od skúsených lovcov z Južnej Afriky. V prípade potreby im bude poskytnuté poradenstvo a pomoc pri plánovaní bowhuntingového safari.