Jarný lov divých moriek

Tento rok sa viacerým lukostrelcom, aj zo zahraničia, podarilo uloviť dokopy 15 divých moriek. Táto poľovačka poskytla mnohé cenné poznatky hlavne o výbere správnej výzbroje, konkrétne loveckých hrotov. Ako najefektívnejšie sa ukázali mechanické hroty s čo najväčším priemerom čepelí. Nie je žiadúci kompletný priestrel, skôr aby šíp zostal v lovenej zveri. Tomuto veľké mechanické hroty napomáhajú. U silnejších lukov pre zvýraznenie tohto efektu dobre poslúžila aj obyčajná gumička namotaná na šíp tesne za hrotom.