Poľovačka na jelene a divé morky

V polovici novembra 2010 získali dvaja z členov predsedníctva prvé praktické skúsenosti s lovom divej zveri ulovením dvoch jeleňov a dvoch divých moriek v obore.