RIVER PARK Night Run

Dvaja z naších členov počas RIVER PARK Night Run 2011 v Bratislave bežali za Slovenské združenie loveckej lukostreľby.