Stretnutie EBF Vilnius

Slovenské združenie loveckej lukostreľby počas stretnutia EBF vo Vilniuse v Litve získalo akreditáciu ako jediné na Slovensku poskytovať kurzy loveckej lukostreľby podľa štandardov International Bowhunter Education Program.