Zasadnutie EBF v Brusseli

Podpredseda SBA zastupoval Slovenské združenie loveskej lukostreľby počas zasadnutia European Bowhunting Federation v Brusseli. Viac informácii o priebehu zasadnutia sa nachádza v sekcii Eventy.