Poľovačka na jelene a divé morky

V polovici novembra 2010 získali dvaja z členov predsedníctva prvé praktické skúsenosti s lovom divej zveri ulovením dvoch jeleňov a dvoch divých moriek v obore.

V polovici novembra 2010 získali dvaja z členov predsedníctva prvé praktické skúsenosti s lovom divej zveri ulovením dvoch jeleňov a dvoch divých moriek v obore.

Streľba bola na vzdialenosť od 15 do 24 metrov s použitím luku Bowtech Sniper nastaveným na 58 lbs, šípov Easton Superlite Carbon Powerflight a pevných loveckých hrotov NAP Thunderheads 125 grs., a luku Mission X4 nastaveným na 63 lbs, šípov Easton Superlite Carbon Powerflight a pevných loveckých hrotov Steal Force Phat Head Stainless 100 grs..

Obidva jelene boli ulovené ranami umiestnenými za lopatku, jedna z pozície vo vodorovnej línii a jedna zhora pod uhlom ca. 45°, išlo o priestrely a obidva jelene zhasli do 40 m od nástrelu.

Lov na divé morky bol taktiež napínavý, najnáročnejšie bolo nájsť silného moriaka a priblížiť sa na dostatočnú vzdialenosť v správnom uhle.

Táto prvá poľovačka nám priniesla veľa nových a užitočných poznatkov o správaní sa správaní sa zveri po zásahu šípom s loveckým hrotom. Taktiež nás utvrdila v tom, akou účinnou zbraňou je správne zvolený luk a šíp s loveckým hrotom pri správnom umiestnení zásahu.

Každý lovec by mal mať pri love lukom stanovenú maximálnu prípustnú vzdialenosť, na ktorú vie zásah presne umiestniť do vitálnej zóny lovenej zveri a túto nikdy neprekročiť, aby bol lov lukom vždy efektívnou a zároveň etickou formou lovu.

Fotografie z lovu môžete nájsť v rovnomennej galérii.